Stöd oss som företag

Project Playground drivs helt utan statliga bidrag, och därför är stöd från företag extra viktigt för oss! Alla bidrag, stora som små, är betydelsefulla. Att som företag stötta Project Playground är att ta ett socialt ansvar för en bättre omvärld. Istället för att se det som en kostnad, tycker vi att företag bör se det som en investering. En investering för sin omvärld, som vi alla delar ansvar för, och dessutom i det egna företaget. Företag som tar ett socialt ansvar stärker faktiskt det egna varumärket, ökar förtroendet och bidrar till stolta medarbetare. En investering som enkelt kan räknas hem.

Ni som givare är en viktig del av  PPG-familjen. Vi vill att ni ska känna er trygga i ert engagemang.

Som en del i PPG-familjen kan ni:
- Känna er trygga i att endast 8% av alla insamlade medel går till insamling och administration.
- Vara säkra på att ert stöd ger resultat. Project Playground bedriver eget utförande i Sydafrika och Sverige och har därmed full kontroll över verksamheten och kvaliteten på arbetet.
- Känna er stolta över att arbetet som görs förändrar liv. Vi arbetar individuellt med varje barn för att skapa hållbar förändring för individen och för samhället.
- Få möjlighet att besöka verksamheten och de fantastiska ledare som jobbar för barnens väl.
- Se fram emot den spännande resan som ligger framför oss i kampen att förbättra de förutsättningar många barn föds med, bit för bit, barn för barn.

Exempel på hur ert stöd används i vår verksamhet i Sydafrika:

  • 10 000 kr: fotbollskit med boll, skor och kläder för 100 barn
  • 50 000 kr: leksaker, sagoböcker, ritmaterial och andra hjälpmedel för 200 barn under ett år
  • 100 000 kr: ger 50 barn en plats i verksamheten under ett helt år 

Det finns många sätt ni som företag kan samarbeta med Project Playground! Läs mer nedan om några av våra samarbetsformer.

Företagsvän

Som Project Playgrounds Företagsvän stöttar ni med en valfri fast summa upp till 200 000 kr per år. Då får ni bland annat använda Project Playgrounds varumärke i er egen marknadsföring. För höra mer om hur ditt företag kan bli vänföretag till Project Playground, kontakta oss på info@project-playground.org. 

Partnerskap

För ett partnerskap med Project Playground krävs ett långsiktigt engagemang om minst tre år på en högre nivå. Det innebär ett årligt stöd om minst 300 000 kr för ett Partnerskap respektive 1 000 000 kr för ett Huvudpartnerskap. Då skräddarsyr vi en lösning så att det blir ett bra och givande samarbete som ger bästa effekt både för ert företag och för Project Playground. Möjligheterna är oändliga och vi träffas gärna för att prata mer, kontakta Susanna Johansen på susanna.johansen@project-playground.org.

Vi strävar alltid efter att hålla våra administrativa avgifter så låga som möjligt, under 10% år 2016. Därför är vi glada över de företag som vill bidra till detta genom att erbjuda sina tjänster på Pro Bono basis. Att vara Pro Bono Partner är ett bra sätt att knyta an sitt stöd till den egna verksamheten! Tyvärr kan vi inte ta emot produktdonationer till Sydafrika, läs mer under Frågor och svarKontakta oss på info@project-playground.org för mer information.

Det är viktigt för oss att de företag vi samarbetar med är etiskt försvarbara. Här finns våra allmänna villkor inklusive våra etiska riktlinjer.

Huvudpartners

 

Partners

 

Pro Bono Partners


 

Företagsvänner

 

Tack för stöd