Project Playground Gala in Gothenburg 2014 – A Success Story

On Friday March 7th it was once again time for the Project Playground Gala which this time was held at Clarion Post Hotel in Gothenburg. Presented and sponsored by Zoozoo.com, Jetshop, DHL Freight Sweden, Stena Bulk, Star Republic and Turkish Airlines, it was set to be a magical evening. We welcomed our 180 guests to a mingle in the beautiful winter garden at Clarion Post Hotel where the red carpet and refreshments where waiting for them. Continuing to the dining hall, decorated in yellow and green, we enjoyed a delicious three course dinner composed by Clarion Post. The magician and comedian John Houdi hosted the evening and did an amazing job keeping our guests entertained and engaged. We also had the pleasure to present incredible artists such as Linda Lampenius, Anna Buchenhorst, Evelyn Jons and Awa who entertained our guests with both classical pieces and modern pop, raising the atmosphere. The main event for the evening was the auction which was held by John Houdi, offering a wide range of remarkable items and experiences such as a trip to South Africa, an oil painting by Birgitte Söndergaard, a soccer experience in London by Go Sport Travel, signed shirts by Zlatan and Ronaldo, a painting by Shai Dahan, a one week trip to Croatia or Sicily and many more. The most popular item of the evening was, not surprisingly, a trip to South Africa which of course includes a visit to Project Playground. We also played the game heads and tails, where the guests who participated could win books signed by Mattias Klum, one year supply of coffee from Jetbeans, free nights at Nordic Choice Hotels, and tickets to Star for Life concerts.

It was an amazing and intense evening filled with laughter, joy and solidarity! Thanks to everyone involved we managed to raise approximately 1 400 000 SEK, going directly to Project Playground. These contributions will help us greatly in our aim to expand Project Playground and help more children and youth to a meaningful spare time.

Project Playground wants to thank everyone involved and all of our guests for making this evening so special and successful. We also want to thank the sponsors and volunteers for making this possible: Zoozoo.com, Jetshop, Stena Bulk, DHL Freight Sweden, Turkish AirlinesArtist & EventbolagetStar Republic, PostkodLotterietGo Music Travel, Go Sport Travel, Marc by Marc Jacobs Sthlm, Calle Kock, Polestar, Efva Attling, Sanna Wieslander, Shai Dahan, Oscar Olsson, Birgitte Söndergaard, Eton, Aronsborg Konferenshotellet, Make up Store, Linnea Frank, Bernadotte & Kylberg, Henrik Björck and Jodi Cohen Björck, Jetbeans, Umberto and Lorella Gandini, Mattias Klum, Responstryck, Henric Lind, Just Nu, Blomsterhuset in Bollebygd, Prinsgatans Blommor, tre14, Patrik Berglund, John Houdi, Linda Lampenius, Evelyn Jons, Anna Buchenhorst, Awa, Micke Börstell, Joakim Bjuvegård, Triple & Touch, Jarno Vanhatapio, Christian Zanders, Stefano Crozzoli, Charlotte Bergman, Carolina Cederlund, Tobias Guldstrand, Kent Isaksson, Nina Holmedal, Clara Zanders, Viktoria Martincsek, Ruth Mekkonen, Rosa Tas and Claudia Ceke.

To view pictures from the gala click on the pictures below.

Project Playground Gala in Gothenburg 2014 Red Carpet

 

Project Playground Gala in Gothenburg 2014 Mingle

 

Project Playground Gala in Gothenburg 2014 The Dinner

 

Project Playground Gala in Gothenburg 2014 The Auction

En Galen Dröm – en dokumentär om Project Playground

Är fritid och lek en viktig del för att ge utsatta barn och unga möjlighet till en bättre framtid? Det var Sofia Hellqvists och Frida Vesterbergs övertygelse när de startade Project Playground för att hjälpa utsatta barn i en av Sydafrikas kåkstäder.
16 december kl. 21.00 på TV3 sänds en timmes dokumentär om organisationen där tittarna får följa resan från en galen dröm till verklighet tillsammans med Renée Nyberg.

Sydafrika är det rikaste landet i Afrika och ett populärt turistmål, men är också ett av de mest ojämlika länderna i hela världen med miljontals föräldralösa barn. Det socialt och ekonomiskt utsatta området Langa är den äldsta kåkstaden i Västra Kapprovinsen, och 50 % av dess befolkning är under 18 år. Området har stora problem med barnhushåll, fattigdom, arbetslöshet, gangsterism och drog- och alkoholmissbruk. Våld i hemmet och sexuella övergrepp är utbrett, vilket leder till tonårsgraviditeter och dysfunktionella familjer. Barn som växer upp i Langa tvingas hantera svåra problem dagligen – ofta på egen hand.

Under volontärperioder i bland annat Ghana och i Sydafrika såg Sofia Hellqvist och Frida Vesterberg ineffektiviteten i många organisationers sätt att arbeta. De ville göra verklighet av barns rättigheter och för att gå från artikel till action beslutade de sig för att starta sin egen verksamhet. Målet var att kunna erbjuda en trygg fristad där barn och unga kunde få möjlighet att utveckla självkänsla, ambition och framtidstro utifrån sina egna villkor.

- Vi skapar möjligheter för utsatta barn genom att fungera som fritidsledare, förebilder och stöttepelare i närområdet. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det är häftigt att se att när man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, människa till människa oavsett bakgrund, så sker underverk. Och Project Playground är vårt underverk, säger Sofia och Frida.

Utan en krona på fickan men med en gemensam övertygelse om kraften i att ge barn möjlighet till personlig och social utveckling, lyckades de med vad de flesta runt omkring dem sade var just en galen dröm. Följ grundarna Sofia och Fridas resa och se hur passion, envishet, tårar och en stor dos kärlek gjorde det omöjliga möjligt.

En Galen Dröm – TV3 16 december 21.00

Läs grundarnas blogginlägg om dokumentären:
http://www.project-playground.org/project-playground-en-galen-drom/.

 

Om Project Playground
Project Playground grundades år 2010 och hjälper idag över 300 utsatta barn och ungdomar i Langa, den äldsta kåkstaden utanför Kapstaden i Sydafrika. Project Playground stärker barns personliga och sociala utveckling genom stödprogram och organiserad aktivitet. Genom en meningsfull fritid får barn självkänsla, ambitioner och framtidstro – verktyg för bättre förutsättningar i livet som ger ringar på vattnet för hela samhället.

Kontaktperson: Lina Hellqvist
Email: lina@project-playground.org
Telefon: 08-510 26 009

Hemsida: www.project-playground.org
Facebook: Project Playground
Instagram: @projplayground
Twitter: @projplayground

 

//

 

Is spare time and play an important part of giving exposed children and youth the possibility to a better future? That was the belief of Sofia Hellqvist and Frida Vesterberg when they founded Project Playground to help exposed children in one of the townships in South Africa.
December 16th at 21 pm on the Swedish television channel TV3 a one hour documentary about the organization will be shown, in which the viewer get to follow the journey from a crazy dream to reality together with TV host Renée Nyberg.

South Africa is the richest country in Africa and a popular tourist destination, but also holds one of the highest inequality rates in the whole world and is home to millions of orphans. The socially and economically deprived area Langa is the oldest township in Western Cape, of which 50 % of the population is under 18 years old. Langa struggles with issues such as child-headed households, poverty, unemployment, gangsterism and drug and alcohol abuse. Domestic violence and sexual abuse is very common, leading to teenage pregnancies and dysfunctional families. Children growing up in Langa have to deal with problems and responsibilities daily – often on their own.

During voluntary work in Ghana and South Africa, among other countries, Sofia Hellqvist and Frida Vesterberg noticed the inefficiency in many organizations. They wanted to make children’s rights a reality and to go from article to action they decided to start their own organization. The aim was to provide a safe haven where children and youth had the possibility to develop self-esteem, ambition and belief in the future own their own terms.

We create possibilities for exposed children through acting as recreation leaders and role models who offer support and love. Only when you care about your own life and expect a bright future are you able to break destructive patterns and exclusion. When working together toward a common goal, human to human regardless of social background, miracles happen. It’s amazing to see. And Project Playground is our miracle, Sofia och Frida says.

Without a penny in their pocket but with a strong belief in the power of providing children with possibilities to personal and social development, they succeeded with what most of the people around them ruled out as a crazy dream. Follow the journey of the founders Sofia and Frida and see how passion, persistence, tears and a lot of love made the impossible possible.

En Galen Dröm – TV3 December 16th at 21 pm

Read the founders’ blog post about the documentary:
http://www.project-playground.org/project-playground-en-galen-drom/.

 

About Project Playground
Project Playground was founded in 2010 and today helps over 300 exposed children and youth in Langa, the oldest township outside Cape Town in South Africa. Project Playground works to reinforce their personal and social development through support programs and organized activity. Through a meaningful spare time children gain self-esteem, ambitions and belief in the future – tools to create better life conditions which create ripple effects on the whole community.

Contact: Lina Hellqvist
Email: lina@project-playground.org
Phone: 08-510 26 009

Website: www.project-playground.org
Facebook: Project Playground
Instagram: @projplayground
Twitter: @projplayground


Project Playground – En Galen Dröm

Vi har fått möjligheten att få visa er alla vårt arbete genom en dokumentär –  En Galen Dröm , på TV3 kl 21.00 den 16 december där Renée Nyberg har följt vårt arbete. Det är med skräckblandad förtjusning som vi för första gången öppnar portarna för omvärlden på detta sätt men även med stor stolthet och en smula nervositet.  Vi hoppas att ni kommer att känna kärnan i Project Playground – det vi kallar familj och att budskapet ”it takes a village to raise a child” är ytterst närvarande.  Att engagemang och kärlek kan göra underverk.

Ni som känner oss vet att vi tror starkt på individens kraft att förändra ett samhälle och för att se en hållbar och långsiktig förändring måste vi gå på djupet och börja där lösningen finns – hos barnen, nästa generation. De som kan vara en positiv kraft för morgondagen.

Allt för många gånger får barnen själva ta ansvar när omvärlden brister i sitt. Därför finns Project Playground. Vi är de som fångar upp de problem som faller igenom de övergripande systemens skyddsnät. Vi får individer på glid att hamna rätt igen. Vi erbjuder alla barn en andra chans, vi borstar skiten av en oslipad diamant.

Vi bygger vår verksamhet på förhoppning och positivitet – även om vårt arbete innebär mer mörker än vi först kunde ana. Det är viktigt att visa omvärlden att det inte handlar om oss och dem, de afrikanska barnen som vi så lätt uttrycker oss utan att det handlar om barnet, individen och att det handlar om VI TILLSAMMANS. För det finns glädje, i stora mängder och det är därifrån vi måste börja bygga. Vad ger glädje? Hur börjar vi drömma? Vad innebär förståelse? Gemenskap och tillit?

Vi vill att varje barn ska känna styrka i att vara en betydelsefull röst bland många, hopp i att vara en lovande förmåga och stolthet i att vara en omtyckt vän. I ett samhälle där barn och unga riskerar utanförskap och passivitet uppmuntrar vi till handlingskraft och initiativförmåga. Vi vet att barn som utvecklar självförtroende, ambition och framtidstro ger ringar på vattnet för hela samhället. För det är fritid en viktig tid och därför finns vi. Vi är hela världens fritidsledare.

När vi startade Project Playground för snart 4 år sedan utan en krona på fickan men med en stark övertygelse om kraften i att ge barn en fungerande struktur, tillit och verktygen att ta vara på sina egna liv, då trodde vi nog att vägen hit skulle vara svårare. Det har inte varit en dans på rosor-  tvärtom – men det som gjort vår resa lättare är alla fantastiska människor vi haft förmånen att arbeta tillsammans med. Det är häftigt att se att när man arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, människa till människa oavsett social bakgrund, sker underverk. Och Project Playground är vårt underverk.

Missa inte att titta på dokumentären på TV3 den 16 december kl. 21.00!

Med kärlek,

Sofia och Frida – grundare av Project Playground

 

//

We have gotten the opportunity to show all of you our work in a documentary – A Crazy Dream, on the Swedish television channel TV3 at 9 pm December 16th, in which TV host Renée Nyberg follows our work. It is with mixed emotions that we, for the very first time, expose ourselves to the outside world in this way, but also with great pride and a bit nervousness. We hope you will feel the essence of Project Playground – what we call family and that the message “it takes a village to raise a child” is our foundation. That miracles can come from dedication and love.

The ones who know us are very aware of our strong belief in the power of the individual in changing a society and that to ensure a sustainable and long-term change we need to dig deeper and start where the solution is – with the children, the next generation. The ones who are the positive force of tomorrow.
Far too often children themselves have to take on responsibility when the surrounding world fails. Therefore, Project Playground exists. We are the ones picking up the problems which fall through the social security nets of the covering systems. We help individuals at risk back on track. We offer every child a second chance, we brush the dirt off a rough diamond.

We have built our organization on hope and optimism – even if our work contains more darkness than we at first imagined. It is important to show the world that it is not about “us” and “them”, “the African children” which is an expression often used but about the child, the individual and about US TOGETHER. Because there is joy out there, a lot of it, and it is from that we need to start working. What brings joy? How do we start dreaming? What does understanding mean? Togetherness and trust?

We want every child to feel strength in being an important voice among many, hope in being a promising talent and pride in being a cherished friend. In a society where children and youth risk exclusion and passiveness we encourage decisiveness and initiative taking. We know that children who develop self-confidence, ambition and optimism create ripple effects on the whole community. This is why spare time is a time of great importance and therefore we exist. We are the recreation leaders of the whole world.
When we started Project Playground almost 4 years ago without a penny in our pockets, however with a strong belief in the power of a positive structured environment for children, of confidence and of providing tools to be able to care for your own life, we thought this journey would be much harder than proved. It has not been easy – on the contrary – but what made our journey easier are all the wonderful people we have had the privilege to meet and work with. When working together toward a common goal, regardless of social background, miracles happen. It’s amazing to see. And Project Playground is our miracle.

Don’t forget to watch the documentary at TV3 December 16th at 21 pm!

With Love,

Sofia and Frida – Founders of Project Playground