Vad vi gör

Project Playground är en svensk ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet med fokus på individen. Vi är politiskt och religiöst obundna och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Läs mer om våra respektive verksamheter under Verksamhet Sydafrika och Verksamhet Sverige

VÅR VISION ÄR EN TRYGG VÄRLD DÄR ALLA
BARN OCH UNGA VÄXER UPP MED FRAMTIDSTRO
OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA SITT EGET LIV

Av alla de saker som påverkar ett barns liv och framtid är vår uppgift att erbjuda en fristad där barn ges möjlighet att utveckla självkänsla, ambition och framtidstro. Varje individ är en del av ett område och varje område en del av ett samhälle. Det är viktigt för samhället hur barn och unga mår och vad de gör, som personer i vardagen och som individer i världen.

Därför strävar vi efter att ge barn möjighet att få vara barn och utvecklas till trygga, kompetenta och välfungerande individer utifrån sina egna villkor.

VÅR MISSION ÄR ATT GE BARN OCH UNGA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR I LIVET GENOM ATT STÄRKA DERAS PERSONLIGA OCH SOCIALA UTVECKLING

Vi skapar möjligheter för utsatta barn och unga genom att stärka deras personliga och sociala utveckling. Genom självkänsla, ambitioner, självförtroende, ansvar och gemenskap får en människa verktyg att påverka sitt eget liv. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället. 

Därför arbetar vi på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential.

MED GODA FÖREBILDER UTVECKLAR VI
INDIVIDER OCH FÅNGAR UPP PROBLEM
DÄR SAMHÄLLSSYSTEMEN BRISTER

Det finns många situationer i barnets liv där problem kan uppstå i mötet med vuxenvärlden: i hemmet, i skolan eller i kontakten med myndigheter. Det finns också många platser utan vuxna, där barn tvingas vara sin egen kompass. Hos oss får de möta goda förebilder som tar dem på allvar och som visar att en annan väg är möjlig. Vuxna som har en helhetssyn på barnets miljö och som kan markera mot negativa beteenden, men också inspirera och fungera som värdebärare i närsamhället.

Vi erbjuder en fristad från den otrygghet som präglar många barn och ungas liv.

Historia

Project Playground grundades 2010 av H.K.H Prinsessan Sofia, då Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg, två eldsjälar som förenades i idén om en egen organisation som gör skillnad, på riktigt. Både Sofia och Frida reste i unga år till flera länder i Afrika, bl.a. Sydafrika, Ghana och Senegal, och besökte och arbetade ideellt för flera organisationer och projekt. Båda uppmärksammade och förvånades av att många verksamheter ofta saknade individfokus och ett helhetsperspektiv kring barnet och dess behov. Fokus hamnade på kostnader och hinder istället för på möjligheter och potential. När Sofia och Frida möttes 2009 ville de båda ge liv åt en organisation som sätter barnet i främsta rummet med en lokalt förankrad verksamhet som präglas av kvalitet före kvantitet. Project Playground grundades. Prinsessan Sofia är idag hedersordförande och Frida arbetar som verksamhetschef för Project Playground Sydafrika.

"Varje individ har enskilda behov och ett problem står sällan ensamt. Därför arbetar Project Playground med ett holistiskt helhetsperspektiv som ämnar att arbeta djupt och långsiktigt för att göra en bestående förändring för våra barn och ungdomar inom verksamheten. Vi är många aktörer i samhället som ansvarar för barnets rätt till en trygg tillvaro i livet och vi på Project Playground kämpar dagligen för att detta aldrig ska glömmas bort. Min och Fridas övertygelse har från början varit att genom att ge våra barn och ungdomar utrymme och stöd till att utvecklas och upptäcka sin egna unika identitet så kan man förändra det mesta."
- Prinsessan Sofia

"Viljan att starta Project Playground bottnar i en övertygelse om alla barns rätt till säkerhet, till yttrandefrihet, och till möjligheten att få utvecklas till sin bästa förmåga. Vi ville skapa ett hållbart sätt att forma framtiden för barn och ungdomar, en efter en, genom att investera i och stärka människor. Jag anser mig vara extremet lyckligt lottad som kan arbeta med barns rättigheter och förhoppningsvis lämna efter mig ett arv av utvecklade och blomstrande samhällen genomhållbart arbete hellre än välgörenhet."
- Frida Vesterberg