Verksamhet Sverige

 

Project Playgrounds svenska verksamhet startade 2016 och erbjuder idag ett forum för utsatta barn att engagera sig i olika aktiviteter och få stöd och vägledning. I nuläget fokuserar verksamheten på ensamkommande barn, en målgrupp som är i stort behov av stöd och vägledning.

Antalet ensamma barn på flykt som anlänt till Sverige har ökat dramatiskt under de senaste åren. Project Playground vill skapa en inkluderande plattform för dessa barn för att därifrån ge dem bästa möjliga förutsättningar till en positiv tillvaro i Sverige. Likt verksamheten i Sydafrika ligger fokus på att låta barnen formas till trygga och ansvarstagande individer som förstår sitt egenvärde och sin potential att påverka sin egen framtid. 

De kostnadsfria aktiviteter Project Playground erbjudit sedan start är bl.a. simning, cricket, taekwondo och dans. Vi samarbetar med skickliga instruktörer och klubbar för att hålla en hög nivå och välkomnar både flickor och pojkar. Aktiviteterna utgör en grund för att skapa trygghet, lärande och sociala nätverk - tre viktiga beståndsdelar för att barn ska få en positiv utveckling och må bra.

Under våren 2017 öppnar vi upp ett center för den svenska verksamheten i Umami Park i Sundbyberg utanför Stockholm. Detta möjliggörs genom ett långsiktigt samarbete med Wallenstam. Här kan Project Playground Sverige erbjuda de flesta av verksamhetens aktiviteter under ett och samma tak och ges därmed även möjlighet att utveckla verksamheten i linje med den metodik som vi sedan länge tillämpar i Sydafrika.

Project Playgrounds aktiviteter i Sverige

Project Playground samarbetar med skickliga instruktörer och klubbar för att hålla en hög nivå och välkomnar både flickor och pojkar till aktiviteterna. Vi utgår alltid från målgruppens behov när vi skapar våra aktiviteter och verksamheten omsluter idag ensamkommande barn i Storstockholm.

Tillsammans med Taekwondo-klubben JSK Stockholm möjliggör vi för ensamkommande barn att träna taekwondo tillsammans en gång i veckan. Taekwondo är en kampsport som bygger på en filosofi av respekt, moral och gemenskap. Aktiviteten leds idag av Fardin och Yasamin som själva kom ensamma till Sverige från Afghanistan för några år sedan och som har funnit sin plats i samhället genom taekwondon – en inspiration för deltagarna som längtar efter att aktivera sig, lära sig svenska och få nya kontakter och vänner.

Simningen erbjuds på onsdagkvällar varje vecka och är en mycket uppskattad aktivitet. Simningen ger glädje, motion och självförtroende men framför allt många nya vänner.

Dansen startade under hösten 2016 och välkomnar barn och instruktörer som ses en gång i veckan för att dansa hip hop och ha kul tillsammans. 

För mer information om den Svenska verksamheten kontakta oss på: info@project-playground.org eller 08-510 26 009