Verksamhet Sydafrika

Genom att erbjuda en fristad från kåkstädernas hårda villkor ger vi barn och unga i Sydafrika ro att utveckla självkänsla, ambitioner, självförtroende, ansvar och gemenskap – verktyg att påverka sina egna liv. Det i sin tur ger ringar på vattnet för hela samhället. Project Playground är i Sydafrika en registrerad Nonprofit Organization (100-676-NPO) med runt 45 lokalt anställda som hjälper ca 750 barn och unga i tre kåkstäder utanför Kapstaden; Langa, Gugulethu och Philippi. 

Livet i kåkstaden

Sydafrika är ett populärt turistmål och Afrikas rikaste land, men också ett land präglat av enorma motsättningar. I landets kåkstäder är fattigdom, missbruk och våld vardag. Här mördas 40 människor varje dag. Var fjortonde sekund våldtas en kvinna, och antalet HIV-smittade är högst i världen. Som en följd är fem miljoner barn föräldralösa. Officiellt är ungefär 50% av Sydafrikas ungdomar arbetslösa, men i de socialt utsatta kåkstäderna kan det vara så högt som 80%. 

För ett barn i Sydafrikas kåkstäder, är fritiden den allra farligaste och mest sårbara tiden på dygnet. Det är på gatan som barn och unga löper störst risk att hamna snett, det är på helgerna som de vuxnas alkohol- och drogmissbruk i hemmet är som värst. Att växa upp i en kåkstad är en ständig kamp. Behovet av en plats där barn bara får vara barn, där de syns och hörs på sina egna villkor, är enormt. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa mönster och utanförskap.

Här startar Project Playgrounds arbete. Vi erbjuder en trygg plattform, där barnen stöttas genom hela sin uppväxt, ungdom och in i vuxenlivet. Genom att använda fritidsaktiviteter och sport som verktyg för att förändra tankesätt, beteende och attityder redan från tidig ålder tacklar vi fördomar, grupptryck och utanförskap. 

En trygg fritid

I Sydafrika arbetar Project Playground med att stärka barn och ungas personliga och sociala utveckling genom kostnadsfri organiserad verksamhet efter skoltid fem dagar i veckan. Alla barn och unga mellan 4-21 år, oavsett bakgrund och förutsättningar, är välkomna. Verksamheten består av:​

  • Fritidsaktiviteter t.ex. fotboll, musik och dans
  • Social verksamhet t.ex. initiativ för att motverka gängmedlemskap, kriminalitet och våld
  • Dagprogram för barn och unga med funktionshinder, med individuellt anpassad arbetsterapi och kapacitetsträning
  • Utvecklande och stimulerande utflykter under helger och lov
  • Psykologisk stöttning t.ex. stöd av kurator och lekterapi
  • Yttre påverkan t.ex. föräldrakontakt och hembesök, samarbete med lokala myndigheter såsom socialtjänst och polis
  • Dagliga näringsrika måltider

Pedagogiken i verksamheten baseras på ett individfokus där vi uppmärksammar, stärker och stöttar varje individuell deltagare utifrån deras potential och förmåga. Personalen leder inte bara aktiviteter, utan är också förebilder och mentorer för våra deltagare. Framförallt är de trygga, kärleksfulla vuxna som finns för barnet i alla situationer. 

Great Corner Lugna Gatan

I vårt arbete i Sydafrikas kåkstäder möter vi dagligen ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i en tillvaro styrt av gängmedlemskap och utanförskap med tillhörande problem så som droger, våld och kriminalitet. Orsakerna till detta är både politiska, sociala och ekonomiska, och det är sällan självvalt. Men har man en gång hamnat i fel umgänge, är risken stor att man blir fast och den fortsatta banan går stadigt utför. En vanlig känsla bland dessa ungdomar är maktlöshet och en uppfattning av att inte räknas som en viktig del av samhället. Känslan av att ”inte få vara med”, att livet känns hopplöst, att man är misslyckad och står själv mot världen är stark och smärtsam. Detta manifesteras i sin tur ofta av främlingsfientlighet, myndighetsförakt och gangsterism.

Project Playground har därför startat Great Corner i kåkstaden Langa, en verksamhet vars vision är att ha ett samhälle fritt från kriminalitet, att utrota våld och att ungdomar får vara ungdomar – utan att samhällets struktur pressar dem mot ett liv i utanförskap och beroende. Vi vill ge ungdomar redskapen för att själva förändra sin situation och levnadssätt för att på ett långsiktigt och hållbart sätt bidra till samhällsutveckling.

I Sverige arbetar organisationen Fryshuset på liknande sätt i sin verksamhet Lugna Gatan, som visar hur man genom relationsbyggande och närvaro kan förändra ungdomars syn på deras egen tillvaro, förutsättningar och möjligheter. Tanken är att minska våld, skadegörelse och annan brottslighet bland unga genom en verksamhet som drivs av just unga med egen erfarenhet av utanförskap, missbruk och kriminalitet. Lugna Gatan är idag ett utbildnings- och integrationsprojekt med fokus på socialt entreprenörskap – ett socialt företag med starka inslag av egenmakt.

I det unika projektet Great Corner Lugna Gatan, enas Project Playground och Fryshuset i sina visioner. Tillsammans vill vi utveckla ett Great Corner i Langa baserat på Lugna Gatans evidensbaserade verksamhetsmetodik och koncept; relationsskapande, där förståelse och respekt för varandra underbygger en självinitierad förändring av det egna beteendet. Målet är en kvalitativ och hållbar verksamhet på Project Playground som hjälper ungdomar ur utanförskap och in i en positiv miljö med möjlighet att påverka sitt eget liv och framtid. Detta sker genom utbildning, konceptöverföring och kompetensstöd både i Sydafrika och i Sverige. I förlängningen vill Great Corner ta samma bana som Lugna Gatan; att genom socialt entreprenörskap skapa sysselsättning och på så sätt öka samhällsintegreringen och minska kriminalitet, gangsterism och arbetslöshet. För att skapa en långsiktig och hållbar förändring tror vi starkt på preventiva sociala insatser som genomförs för unga och av unga. Med stöd av bl.a. Svenska Postkodlotteriet, gör vi det möjligt.

Läs den socioekonomiska rapporten What Money Can’t Buy av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, som ur ett nationalekonomiskt perspektiv beskriver och analyserar utanförskapets samhällskostnader i Sydafrika och det sociala mervärdet av den förebyggande verksamhet som Great Corner Lugna Gatan vill skapa. Rapporten visar att kostnaderna för en enda människas utanförskap motsvarar vad det kostar att driva förebyggande verksamhet i Langa i nästan 60 år. Därför anser vi att Great Corner Lugna Gatan, en satsning på unga, inte är en kortsiktig kostnad utan en extremt lönsam och långsiktig social investering.