SOM FÖRETAGSSPONSOR

STÖD PROJECT PLAYGROUND SOM FÖRETAG

Project Playground drivs helt utan statliga bidrag, därför är stöd från företag extra viktiga för verksamheterna. Alla bidrag, stora som små, är betydelsefulla. Som företagspartner till  Project Playground investerar ni långsiktigt er omvärld och dessutom i det egna företaget. Att redan i ett tidigt skede arbeta preventivt och långsiktigt med en person som lever i socialt eller ekonomiskt utanförskap kan på sikt spara samhället upp till 23 miljoner kronor, den samlade snittkostnaden för samhället för en person som tillhört ett kriminellt gäng under 15 års tid. Möjligheten att som företag investera i CSR och aktivera detta engagemang i alla led skapar gladare medarbetare, en gemenskap och även en förhöjd kundupplevelse. Sammantaget är ett stöd till Project Playground en investering som enkelt kan räknas hem, både för individen, för samhället och för företaget. Hjälp Project Playground att ge trygghet och möjligheter till de som behöver det mest, låt ditt företag möjliggöra detta viktiga arbete.

Som en del i PPG-familjen kan ni:
– Känna er trygga i att endast en liten del av våra insamlade medel går till insamling och administration. Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
– Vara säkra på att ert stöd ger resultat. Project Playground bedriver egen verksamhet i Sydafrika och Sverige och har därmed full kontroll över verksamhetens alla led.
– Känna er stolta över att arbetet som görs förändrar liv. Vi arbetar individuellt med varje barn för att skapa hållbar förändring för individen och för samhället.
– Få möjlighet att besöka verksamheterna i Sydafrika och Sverige.

Exempel på vad ert stöd räcker till:

  • 200.000kr gör det möjligt för 100 barn och unga att få en bra start i livet genom Project Playgrounds program och individuella stöd.
  • 100.000kr kan 50 barn och ungdomar få en bra start i livet genom tillgång till läxhjälp, en positiv och stöttande social samvaro och individuell coaching under en termin.
  • 50 000 kr ger leksaker, sagoböcker, ritmaterial och andra hjälpmedel som behövs inom verksamheten för 200 barn under ett år.

Det finns många sätt ni som företag kan samarbeta med Project Playground! Läs mer nedan om några av våra samarbetsformer.

FÖRETAGSVÄN

Som Project Playgrounds Företagsvän stöttar ni med en valfri fast summa upp till 200 000 kr per år. För att höra mer om hur ditt företag kan bli företagsvän till Project Playground, kontakta oss på info@project-playground.org.

FÖRETAGSVÄN

200

200 000 KR / ÅR

Diplom

Knapp / banner att publicera på hemsida

Exponering av företagsnamn med länk på Project Playgrounds hemsida

Kommunikationstext för fakturor

Mailsignatur

Exponering av företagslogga med länk på Project Playgrounds hemsida

Föreläsning av Project Playground för personal och medarbetare

Partnerträff

Project Playground deltar på på företagsmässa / evenemang

Presentation på Project Playgrounds hemsida och i månadsbrev

Möjlighet till organiserat besök på Project Playgrounds verksamheter

FÖRETAGSVÄN

150

150 000 KR / ÅR

Diplom

Knapp / banner att publicera på hemsida

Exponering av företagsnamn med länk på Project Playgrounds hemsida

Kommunikationstext för fakturor

Mailsignatur

Exponering av företagslogga med länk på Project Playgrounds hemsida

Föreläsning av Project Playground för personal och medarbetare

Partnerträff

FÖRETAGSVÄN

100

100 000 KR / ÅR

Diplom

Knapp / banner att publicera på hemsida

Exponering av företagsnamn med länk på Project Playgrounds hemsida

Kommunikationstext för fakturor

Mailsignatur

Partnerträff

FÖRETAGSVÄN

50

100 000 KR / ÅR

Diplom

Nyhetsbrev

Knapp / banner att publicera på hemsida

PARTNERSKAP

För ett partnerskap med Project Playground är ni villiga att engagera er långsiktigt på en högre nivå. Detta innebär ett årligt stöd om minst 250 000kr under minst tre år för ett Partnerskap respektive 1 000 000kr för ett Huvudpartnerskap. Vi skräddarsyr gärna en kommunikationsplan för ett givande samarbete som ger bästa effekt både för ert företag och för Project Playground. Möjligheterna är oändliga och vi träffas gärna för att prata mer, kontakta Susanna Johansen på susanna.johansen@project-playground.org.

Vi strävar alltid efter att hålla våra administrativa avgifter så låga som möjligt, därför är vi glada över de företag som vill bidra till detta genom att erbjuda sina tjänster på Pro Bono-basis.  Kontakta oss på info@project-playground.org för mer information.
Tyvärr kan vi inte ta emot produktdonationer till verksamheten i Sydafrika, läs mer under Frågor och svarHär finns våra allmänna villkor inklusive våra etiska riktlinjer.