VAD VI GÖR

VISION

Vår vision är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv.

Av alla de saker som påverkar ett barns liv och framtid är Project Playgrounds huvudsakliga uppgift att erbjuda en fristad där barn unga  och  ges möjlighet att utveckla självkänsla, ambition och framtidstro. En plats där barn tillåts vara barn, där ungdomar möts med förståelse, där de blir sedda och bekräftade. Varje samhälle är uppbyggt av individer, finns förutsättningar för dessa att utvecklas till sunda och bidragande medborgare så ger detta positiv effekt för hela samhället. Därför strävar Project Playground efter att ge barn möjlighet att få vara barn och utvecklas till trygga, kompetenta och välfungerande individer utifrån sina egna villkor.

MISSION

Vår mission är att ge barn och unga bättre förutsättningar i livet genom att stärka deras personliga och sociala utveckling.

Genom självkänsla, ambition, självförtroende, ansvar och gemenskap får människor de verktyg som vi tror krävs för att påverka sina egna liv och sin framtid. Vi skapar möjligheter för utsatta barn och ungdomar genom att stärka sin personliga och sociala utveckling. När du bryr dig om ditt eget liv och ser positivt på framtiden kan du bryta negativa mönster och utanförskap. Därför jobbar vi på individnivå för att inspirera, motivera och engagera barn och unga att tillvara ta deras inre styrka och potential.

HISTORIA

Prinsessan Sofia, dåvarande Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg grundade Project Playground 2010. Sofia och Frida delade idén om en organisation som skiljer sig från resterande ideella organisationer i Afrika, vilken ska ta hänsyn till alla aspekter av ett barns liv. Både Sofia och Frida reste till flera länder i Afrika – bland annat Sydafrika, Ghana och Senegal, där de besökte och deltog i ideella organisationers olika projekt. Under sina resor märkte de och blev förvånande över det faktum att många organisationer ofta saknade fokus på individen såväl som ett helhetsperspektiv kring barnet och hans eller hennes behov. De såg att fokus låg på kostnader och hinder istället för möjligheter och potential. De såg även ett behov av att stödja utsatta barn under olika stadier av livet, inte bara tidig barndom eller ungdomar.

I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken om att kunna återanvända delar av den kunskap och erfarenhet Project Playground byggt upp genom sitt arbete i Afrika, till Sverige. Organisationen mobiliserade en rörlig verksamhet för att aktivera och engagera barn och unga i målgruppen ensamkommande och nyanlända då utanförskapet och utsattheten hade starka likheter med organisationens målgrupper i Sydafrika. Under 2016 fick Project Playground i Sverige tillgång till en egen lokal i Hallonbergen och under 2017 har verksamheten där utvecklats till att idag omfatta ca 150 unga som alla tillhör en grupp av unga som helt saknar möjlighet att finansiera sin egen fritid, delar av gruppen står helt utanför och ett fåtal är hemlösa. Verksamheten är under uppbyggnad med målsättningen att på bästa sätt ta tillvara på all den erfarenhet organisationen har med sig genom sitt arbete i Sydafrika för att förbättra livssituationen för barn och unga i utsatta situationer och miljöer i Stockholm. Organisationen arbetar idag i sin helhet med ca 1000 barn och unga.

Project Playground har sitt kansli i Stockholm, verksamhet i Hallonbergen Sverige samt i Langa och Gugulethu, utanför Kapstaden i Sydafrika. Prinsessan Sofia är hedersordförande i styrelsen och Frida Vesterberg arbetar som chef för den sydafrikanska verksamheten.