VAD VI GÖR

Project Playground är en svensk ideell förening med organisationsnummer 802450-8924. Vi är politiskt och religiöst obundna och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Project Playground har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, som säkerställer att insamlingen sker under pålitliga former och utan oskäliga administrativa kostnader. Vi strävar alltid efter att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt

VISION

En värld där varje barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och möjligheten att påverka sitt eget liv i en positiv riktning.

MISSION

Vi arbetar holistiskt med utbildande, utvecklande och stödjande program för att individuellt stärka varje barn och ungdom. Därmed bidrar vi till att skapa en hållbar framtid.

HISTORIA

Prinsessan Sofia, dåvarande Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg grundade Project Playground 2010. Sofia och Frida delade idén om en organisation som skiljer sig från resterande ideella organisationer i Afrika, vilken ska ta hänsyn till alla aspekter av ett barns liv. Både Sofia och Frida reste till flera länder i Afrika – bland annat Sydafrika, Ghana och Senegal, där de besökte och deltog i ideella organisationers olika projekt. Under sina resor märkte de och blev förvånande över det faktum att många organisationer ofta saknade fokus på individen såväl som ett helhetsperspektiv kring barnet och hens behov. De såg att fokus låg på kostnader och hinder istället för möjligheter och potential. De såg även ett behov av att stödja utsatta barn och unga under olika stadier av livet.

I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken om att kunna återanvända delar av den kunskap och erfarenhet Project Playground byggt upp genom sitt arbete i Sydafrika, till Sverige. Organisationen mobiliserade en rörlig verksamhet för att aktivera och engagera barn och unga i målgruppen ensamkommande och nyanlända då utanförskapet och utsattheten hade starka likheter med organisationens målgrupper i Sydafrika. Under 2017 fick Project Playground i Sverige tillgång till en egen lokal i Hallonbergen i Sundbyberg, Stockholm och under 2018 har verksamheten där utvecklats till att idag omfatta cirka 190 unga som alla tillhör en grupp av unga som helt saknar möjlighet att finansiera sin egen fritid, delar av gruppen står helt utanför samhällets skyddsnät av olika anledningar och ett fåtal är hemlösa. Verksamheten är under uppbyggnad med målsättningen att på bästa sätt ta tillvara på all den erfarenhet organisationen har med sig genom sitt arbete i Sydafrika för att förbättra livssituationen för barn och unga i utsatta situationer och miljöer i Stockholm. Organisationen arbetar idag i sin helhet med cirka 1000 barn och unga.

Project Playground har sitt kansli i Stockholm, verksamhet i Hallonbergen Sverige samt i Langa och Gugulethu, utanför Kapstaden i Sydafrika. Prinsessan Sofia är hedersordförande i styrelsen och Frida Vesterberg är styrelseledamot och arbetar som operativ chef för den sydafrikanska verksamheten.