ORGANISATION

Project Playground är en svensk ideell förening med organisationsnummer 802450-8924. Vi är politiskt och religiöst obundna och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Project Playground har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, som säkerställer att insamlingen sker under pålitliga former och utan oskäliga administrativa kostnader. Vi strävar alltid efter att hålla våra administrativa kostnader så låga som möjligt.  

KANSLI

LOTTA LUNDBERG

LOTTA LUNDBERG

Generalsekreterare

lotta.lundberg@project-playground.org

FELICIA HÄGGSTRAND

FELICIA HÄGGSTRAND

Insamling och kommunikation

felicia@project-playground.org

SUSANNA JOHANSEN

SUSANNA JOHANSEN

Insamling- och kommunikationschef

susanna.johansen@project-playground.org

LENA-MARIE GRELSSON

LENA-MARIE GRELSSON

Insamling och ekonomi

lena-marie@project-playground.org

MARCELA MELLA-LINDERUD

MARCELA MELLA-LINDERUD

Impact Controller

marcela.mellarinderud@project-playground.org

PROJECT PLAYGROUND SVERIGE

NANNY MARIANOVIC

NANNY MARIANOVIC

Verksamhetsutvecklare

nanny.marianovic@project-playground.org

SAM AHMADI

SAM AHMADI

Koordinator Sverigeverksamhet

sam@project-playground.org

STYRELSE

H.K.H PRINSESSAN SOFIA

H.K.H PRINSESSAN SOFIA

HEDERSORDFÖRANDE

Prinsessan Sofia, som sedan tonåren engagerat sig i Afrika och barnrättsfrågor, startade 2010 Project Playground tillsammans med Frida Vesterberg. Idén var att erbjuda en trygg plattform för barn och ungdomar att kunna utvecklas och få verktyg för livet genom bl.a. sport, lek och rekreation med fokus på individen och närmiljön. Idag är Sofia aktiv hedersordförande i styrelsen.

Resan med Project Playground har egentligen bara börjat, vi ser ett växande behov av vår typ av verksamhet och med stark lokal närvaro har vi lyckats komma problemen väldigt nära – och därmed hittat viktiga aspekter i arbetet med att hitta bra lösningar. Mitt tidigare arbete som generalsekreterare för Project Playground, som i sig föddes ur en frustration jag och Frida delade, har lärt mig oerhört mycket och jag ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med organisationen.

LEILA SWÄRD RAMBERG

LEILA SWÄRD RAMBERG

ORDFÖRANDE

Som jurist med ett förflutet inom finans och internationellt arbete är Leila sedan några år verksam som styrelseledamot och konsult, i såväl börsnoterade som onoterade tillväxtbolag i kombination med privat egendomsförvaltning. Senaste årens fokus har legat inom ”social impact investing” och hon är medgrundare till investerarnätverket Impact Invest Scandianavia AB. Leila har varit engagerad styrelsemedlem i Project Playground sedan 2016 och ordförande sedan 2018.

H.K.H PRINS CARL PHILIP

H.K.H PRINS CARL PHILIP

HEDERSLEDAMOT

Prins Carl Philip är medgrundare i designföretaget Bernadotte & Kylberg, där han arbetar när han inte utövar officiella updrag. Carl Philip har varit involverad i Project Playground sedan organisationens start och var styrelseledamot 2010-2015, idag hedersledamot.

Jag har följt Project Playgrounds resa i många år och sett hur vi förändrat många liv. Project Playground har blivit en betydande aktör i de samhällen vi verkar inom. Vi tar ett helhetsansvar kring barnen och ungdomarna vilket är krävande men i många fall avgörande för att nå en långsiktig förändring. Jag är väldigt stolt över att kunna bidra till detta viktiga arbete.

 

 

FRIDA VESTERBERG

FRIDA VESTERBERG

MEDGRUNDARE & LEDAMOT

Frida är medgrundare till Project Playground som hon startade tillsammans med Prinsessan Sofia år 2010. Frida har sedan starten arbetat som verksamhetschef för organisationens Sydafrikanska verksamheter i kåkstäderna Langa och Gugulethu. frida.vesterberg@project-playground.org

SOFIA BREITHOLTZ

SOFIA BREITHOLTZ

LEDAMOT

Sofia har en bakgrund inom internationellt utvecklingssamarbete i södra Afrika för EU samt arbete inom FN och är mycket engagerad i barnrättsfrågor och i internationellt utvecklingssamarbete. Idag är Sofia VD för Reach for Change. Sofia har varit styrelsemedlem i Project Playground sedan 2010, ordförande sedan augusti 2014 och vise ordförande sedan 2018.

MIKAEL ENGDAHL

MIKAEL ENGDAHL

LEDAMOT

Mikael är grundare och delägare i MnO International, ett företag som arbetar med distribution inom sport och mode-industrin, med lång erfarenhet av entreprenörskap, försäljning, ekonomi och budgetering. Mikael har varit involverad i Project Playground sedan organisationens start och är styrelsemedlem sedan 2010.

MAUREEN HOPPERS

MAUREEN HOPPERS

SUPPLEANT

Maureen har mångårig erfarenhet av inkluderande samhällssatsningar såväl inom Sverige som internationellt. Idag är hon verksam vid Axfoundation som kommunikationsansvarig för Öppna Dörren. Maureen är medlem i styrelsen sedan 2018.

CARL BOKWALL

CARL BOKWALL

LEDAMOT

Carl är advokat och en av grundarna av BOKWALL RISLUND Advokatbyrå, som är en högspecialiserad rådgivare fokuserad på konkurrensrätt, upphandlingsrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där både uppsidan och fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning. Carl har varit engagerad i Project Playground sedan 2013 och är styrelsemedlem sedan 2014.

ANNIKA BILLING

ANNIKA BILLING

LEDAMOT

Annika Billing är programchef på barnrättsorganisationen SOS Barnbyar och ansvarar för organisationens nationella verksamhet, internationell verksamhetsutveckling samt insamling av medel från statliga institutioner och stora stiftelser. Annika har tidigare arbetat bland annat på Sidas avdelning för metodutveckling och på en av Utrikesdepartementets biståndsenheter. Annika är civilekonom samt har en master i Globala studier med inriktning på bistånd och utvecklingssamarbete.

VALBEREDNING

PETRA REICH

PETRA REICH

Valberedning

Jurist med lång erfarenhet som management konsult inom ledarskap/human resource och search inom näringslivet samt ideella sektorn. Petra arbetar idag som Partner i en executive searchfirma som ledarskapskonsult. Tidigare erfarenhet av humanjuridik och mänskliga rättigheter såsom jurist.

Petra har varit engagerad i valberedning sedan 2015, men även som rådgivare i organisationsfrågor.

petrareich5@gmail.com

LENA DE GEER

LENA DE GEER

Valberedning

lena_l_ander@hotmail.com