VERKSAMHET SVERIGE

I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken om att kunna återanvända delar av den kunskap och erfarenhet Project Playground byggt upp genom sitt arbete i Afrika, till Sverige. Organisationen mobiliserade en rörlig verksamhet för att aktivera och engagera barn och unga i målgruppen ensamkommande och nyanlända då utanförskapet och utsattheten hade starka likheter med organisationens målgrupper i Sydafrika.

Under 2016 fick Project Playground i Sverige tillgång till en egen lokal i Hallonbergen och under 2017 har verksamheten där utvecklats till att idag omfatta ca 150 unga som alla tillhör en grupp av unga som helt saknar möjlighet att finansiera sin egen fritid, delar av gruppen står helt utanför och ett fåtal är hemlösa. Verksamheten är under uppbyggnad med målsättningen att på bästa sätt ta tillvara på all den erfarenhet organisationen har med sig genom sitt arbete i Sydafrika för att förbättra livssituationen för barn och unga i utsatta situationer och miljöer i Stockholm.

HALLONBERGEN

Project Playgrounds center i Hallonbergen har öppet varje vardag mellan 16:00-21:00. Följ oss gärna på Instagram Projplaygroundsv för att få uppdateringar om vad som händer på centret denna vecka.

Varmt välkomna till oss på Rissneleden 6, ingång 2.