PROJECT PLAYGROUND SVERIGE

I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken om att kunna återanvända delar av den kunskap och erfarenhet Project Playground byggt upp genom sitt arbete i Sydafrika, till Sverige. Organisationen mobiliserade under 2016 en rörlig verksamhet för att aktivera och engagera barn och unga i målgruppen ensamkommande och nyanlända då utanförskapet och utsattheten hade starka likheter med organisationens målgrupper i Sydafrika.

Under 2017 fick Project Playground i Sverige tillgång till en egen lokal i Hallonbergen. Verksamheten har hela Storstockholm som upptagningsområde. Under 2018 utvecklats till att idag omfatta ca 190 unga som alla tillhör en grupp av unga som helt saknar möjlighet att finansiera sin egen fritid. Delar av gruppen står delvis eller helt utanför samhällets skyddsnät av olika anledningar och ett fåtal är hemlösa. Verksamheten är under ständig utveckling, dels beroende på målgruppens behov men även utifrån de lokala samarbetspartners vi arbetar med. Under 2018 påbörjades ett samarbete med Sundbybergs stad i projeketet ”I have a Dream” med finansiering av MUCF med målsättning att nå unga utan sysselsättning i gruppen 15-21 år. Mer information om projektet hittar du här. 

Project Playground Hallonbergen

Project Playgrounds center i Hallonbergen har öppet varje vardag mellan 16:00-21:00.Är du mellan 15-21 år så är du varmt välkommen. Vi har alltid aktiviteter inom sport, kultur, kunskapshöjande aktiviteter som studiestöd och inspirationsföreläsningar. Följ oss gärna på Instagram Projplaygroundsv för att få uppdateringar om vad som händer på centret denna vecka.

Varmt välkomna till oss på Rissneleden 6, ingång 2.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss i Hallonbergen, mejla gärna infosve@project-playground.org