PROJECT PLAYGROUND SYDAFRIKA

Sydafrika är ett populärt turistmål och Afrikas rikaste land, men också ett land präglat av enorma motsättningar. I landets kåkstäder är fattigdom, missbruk och våld vardag. Var fjortonde sekund våldtas en kvinna, varje dag mördas ca 40 människor, och antalet HIV-smittade är högst i världen. Som en följd är över fem miljoner barn föräldralösa. Officiellt är ungefär 50% av Sydafrikas ungdomar arbetslösa, men i de socialt utsatta kåkstäderna kan denna siffra vara så hög som 80%. Att växa upp i en kåkstad innebär en ständig kamp. Behovet av en plats där barn och unga får möjlighet att känna sig trygga, där de syns och hörs på sina egna villkor, är enormt.

För ett barn i Sydafrikas kåkstäder, är fritiden den allra farligaste och mest sårbara tiden på dygnet. Det är på gatan som barn och unga löper störst risk att hamna snett, det är på helgerna som de vuxnas alkohol- och drogmissbruk i hemmet är som värst. Project Playground erbjuder en trygg plattform, där vår ambition är att stödja barn och ungdomar genom hela sin uppväxt. Project Playground driver all verksamhet i egen regi och erbjuder en kostnadsfri och organiserad verksamhet efter skoltid, fem dagar i veckan. Alla barn och unga mellan 4-21 år, oavsett bakgrund och förutsättningar är välkomna till våra två center utanför Kapstaden. Genom att använda social verksamhet, sport och stödprogram som verktyg för att förändra tankesätt, beteende och attityder redan från tidig ålder tacklar vi fördomar, grupptryck och utanförskap. Genom att erbjuda en fristad från kåkstädernas hårda villkor ger vi barn och unga ro att utveckla självkänsla, ambitioner, självförtroende, ansvar och gemenskap – samtliga viktiga verktyg att påverka sina egna liv. När du börjar ta hand om ditt eget liv och har en positiv syn på framtiden kan du bryta negativa mönster och utanförskap. Här skapas den positiva spiral som kommit att bli Project Playgrounds signum.