Livet i en kåkstad

Sydafrika är ett populärt turistmål och Afrikas rikaste land, men också ett land präglat av enorma motsättningar. I landets kåkstäder är fattigdom, missbruk och våld vardag. Var fjortonde sekund våldtas en kvinna, varje dag mördas ca 40 människor, och antalet HIV-smittade är högst i världen. Som en följd är över fem miljoner barn föräldralösa. Officiellt är ungefär 50% av Sydafrikas ungdomar arbetslösa, men i de socialt utsatta kåkstäderna kan denna siffra vara så hög som 80%. Att växa upp i en kåkstad innebär en ständig kamp. Behovet av en plats där barn och unga får möjlighet att känna sig trygga, där de syns och hörs på sina egna villkor, är enormt.

För ett barn i Sydafrikas kåkstäder, är fritiden den allra farligaste och mest sårbara tiden på dygnet. Det är på gatan som barn och unga löper störst risk att hamna snett, det är på helgerna som de vuxnas alkohol- och drogmissbruk i hemmet är som värst. Project Playground erbjuder en trygg plattform, där barnen stöttas genom hela sin uppväxt, ungdom och även in i vuxenlivet. Genom att använda social verksamhet, sport och stödprogram som verktyg för att förändra tankesätt, beteende och attityder redan från tidig ålder tacklar vi fördomar, grupptryck och utanförskap. Genom att erbjuda en fristad från kåkstädernas hårda villkor ger vi barn och unga ro att utveckla självkänsla, ambitioner, självförtroende, ansvar och gemenskap – samtliga viktiga verktyg att påverka sina egna liv. När du börjar ta hand om ditt eget liv och har en positiv syn på framtiden kan du bryta negativa mönster och utanförskap. Här skapas den positiva spiral som kommit att bli Project Playgrounds signum.

I Sydafrika arbetar Project Playground med att stärka barn och ungas personliga och sociala utveckling genom kostnadsfri organiserad verksamhet efter skoltid fem dagar i veckan. Alla barn och unga mellan 4-21 år, oavsett bakgrund och förutsättningar är välkomna våra två aktivitetscenter utanför Kapstaden. För barn och unga i Sydafrikas kåkstäder är fritiden den farligaste och mest sårbara tiden på dygnet. De befinner sig under dessa timmar i riskzonen för gängkriminalitet, våld samt alkohol- och drogmissbruk. Project Playground erbjuder en säker plattform där barnen får stöd under sin barndom, ungdom och även under tidigt vuxenliv. Genom fritidsaktiviteter och stödprogram kan vi förändra tankegångar, beteenden och attityder från en tidig ålder och bekämpa fattigdom, fördomar och utanförskap. Tillsammans med deltagarna finner vi verktygen för att leva det liv varje barn och ungdom har rätt att leva.

 

Verksamheten består av tre olika inriktningar – Play and Learn, Play on Wheels och Life Skills. 

Play and Learn

 • Dans; olika dansstilar som ballett och afrikansk dans
 • Musik; andningsövningar, låtskrivning och uppträdanden
 • Bild och konst; måla, fotografera och producera film
 • Drama; manusskrivning och skådespelande
 • Netball
 • Fotboll 
 • Below 8; lekfulla utbildande aktiviteter för barn under 8 år.
 • Never ending stories; läskunnighet för de allra yngsta
 • Education without limits: ett stödprogram där universitets-
  studenter hjälper våra äldre deltagare inför prov och läxhjälp.

Play on Wheels

 • ​Hippo Therapy
 • ​Hund terapi
 • Musikstunder
 • Utflykter
 • Stimulerande program

Life Skills

 • Work Shadow; jobbrelaterade övningar så som skriva CV samt personligt brev och möjlighet till praktikplatser